Проверка на талон

ПРОВЕРКА НА ТАЛОН
Въведете необходимите данни от вашата квитанция в полетата
ДД ММ ГГГГ ( 12:51:39)
345678-123456 567 * Т.Н: 123456 1234
КОЛОНКИ: 20 CPC:
00123 12345 67890 09876 54321 32100 12345
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА
Печалба:  
Върнат залог:  
ЗАБЕЛЕЖКА: Проверка на талон от текущия ден може да се направи след 10 часа на следващия ден и се пази за период от 60 дни!
©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки