•   Общи правила 
 •   Попълване на талон 
 •   Видове залози 
 •   Суперджакпот 15 
 •   Джакпот 13 
 •   Екстра 10 
 •   Джакпот 11 
 • Еврофутбол - 100% адреналин

  ИГРИ : ДЖАКПОТ 13

  1. В програмата има 13 срещи, обособени в отделен модул. Това са срещите от джакпот ДЖАКПОТ 13.
  2. За да заложи за ДЖАКПОТ 13, участникът трябва да направи предвиждания за изходите от всички 13 срещи. Еврофутбол ООД може да определи повече от един ДЖАКПОТ 13 в даден тираж. В този случай срещите от всеки джакпот са оцветени в различен цвят (червен, син, жълт или др.). За да заложи на даден ДЖАКПОТ 13, участникът трябва да маркира "СДП2", "СДП3" и т.н. на талона. Информацията за полето, което трябва да се маркира на талона, за да се заложи на съответния джакпот, се обявява в сайта на компанията www.eurofootball.bg. Номерата на срещите не се маркират в талона. Предвижданията за изходите на срещите от ДЖАКПОТА се маркират последователно по възходящ ред на номерата на срещите от програмата. Могат да се използват единични, двойни и тройни предвиждания. Участникът може да заложи само за ДЖАКПОТ 13, който е активен в дадения момент.
  3. В предвижданията за ДЖАКПОТ 13 не може да се използва двоен шанс.
  4. Минималният залог на колонка за ДЖАКПОТ 13 е 0,10 лв., a максималният - 0,50 лв.
  За да изпълните условието за минимум 1,00 лв. залог на талон трябва да маркирате залог на колонка 0,50 лв. и да изиграете поне един двоен или да маркирате по-малък залог и да играете двойни и тройни предвиждания, така че да се формират минимум 10 колонки.
  5. Размерът на сумата, натрупана в ДЖАКПОТ 13 се обявява в интернет сайта на дружеството.
  6. Натрупаните суми във фонд ДЖАКПОТ 13 се разпределят между всички печеливши талони (квитанции), които са попълнени по начина, описан в т. 2 и съдържат предвиждания за всички срещи от съответния ДЖАКПОТ 13.
  7. Ако повече от един талон (квитанция) участва в разпределението на даден фонд за ДЖАКПОТ, сумата се разпределя поравно между печелившите талони (квитанции). Всеки от печелившите получава и печалба, която съответства на произведението от коефициентите на познатите срещи по залога.
  8. Когато една или повече от срещите, включени във фонд ДЖАКПОТ 13, са с коефициент "1", ДЖАКПОТЪТ не се изплаща.


  Изтегли "Общи правила"
  Изтегли "Указания за залагане"
  ©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки