•   Общи правила 
 •   Попълване на талон 
 •   Видове залози 
 •   Суперджакпот 15 
 •   Джакпот 13 
 •   Екстра 10 
 •   Джакпот 11 
 • Еврофутбол - 100% адреналин

  ИГРИ : ЕКСТРА 10

  1. В програмата има 10 срещи, обособени в отделен модул. Това са срещите от джакпот ЕКСТРА 10.
  2. За да заложи за ЕКСТРА 10, участникът трябва да направи предвиждания за изходите от всички 10 срещи. Еврофутбол ООД може да определи повече от един ЕКСТРА 10 в даден тираж. В този случай срещите от всеки ЕКСТРА 10 са обозначени в отделен модул. За да заложи на даден ЕКСТРА 10, участникът трябва да маркира "СДП1", "СДП2" и т.н. на талона. Информацията за полето, което трябва да се маркира на талона, за да се заложи на съответния джакпот, се обявява на www.eurofootball.bg. Номерата на срещите не се маркират в талона. Предвижданията за изходите на срещите от ЕКСТРА 10 се маркират последователно по възходящ ред на номерата на срещите от програмата. Могат да се използват единични, двойни и тройни предвиждания.
  Участникът може да заложи само за ЕКСТРА 10, който е активен в дадения момент.
  3. В предвижданията за ЕКСТРА 10 не може да се използва двоен шанс.
  4. Минималният залог на колонка за ЕКСТРА 10 е 0,50 лв.
  За да изпълните условието за минимум 1,00 лв. залог на талон трябва да маркирате залог 1 лв. на колонка или да изберете поне един двоен знак. При използване на системи с двойни и тройни предвиждания, не е нужно маркиране на по-голям залог на колонка.
  5. Размерът на сумата, натрупана в ЕКСТРА 10 се обявява в интернет сайта на дружеството.
  6. Натрупаните суми във фонд ЕКСТРА 10 до началото на приемане на залози за него, се разпределят между всички печеливши талони (квитанции), които са попълнени по начина, описан в т. 2 и съдържат предвиждания за всички срещи от съответния ЕКСТРА 10.
  7. Ако повече от един талон (квитанция) участва в разпределението на даден фонд ЕКСТРА 10, сумата се разпределя поравно между печелившите талони (квитанции). Всеки от печелившите получава и печалба, която съответства на произведението от коефициентите на познатите срещи по залога.
  8. Когато една или повече от срещите, включени във фонд ЕКСТРА 10, са с коефициент "1", ЕКСТРА 10 не се изплаща.


  Изтегли "Общи правила"
  Изтегли "Указания за залагане"
  ©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки