•   Размер на залога и печалби  
 •   За тиражите и игрите  
 •   Информация в услуга на играчите  
 •   Системи за комбиниране  
 • FAQ : Размер на залога и печалби

  • Каква е минималната сума, която мога да заложа?

   Минималният залог за един талон е 1,00 лев.
   Еврофутбол ООД може да определя различни минимални залози за всеки талон, в зависимост от комбинацията, включена в него.

  • Каква е максималната сума, която мога да заложа?

   Максималният допустим залог за един талон с предвиждания за спортни състезания е 3 800 лева.
   Максималният допустим залог за един талон с предвиждания за гонки с кучета е 300 лева.
   Максималният допустим залог за един талон с предвиждания за виртуален футбол е 1 000 лева.
   Максималният допустим залог за един талон с предвиждания за конни надбягвания е 1 000 лева.

   Еврофутбол ООД може да определя различни максимални залози за всеки талон, в зависимост от комбинацията, включена в него.

  • Как да изпълня изискването за минимум 1 лев на талон ако искам да играя за Джакпот?

   Минималният залог на колонка за ЕКСТРА 10 е 0,50 лв. За да изпълните условието за минимум 1,00 лв. залог на талон или трябва да маркирате залог на колонка 1,00 лева или да изберете поне един двоен знак. При използване на системи с двойни и тройни предвиждания, не е нужно маркиране на по-голям залог на колонка.

   Минималният залог на колонка за ДЖАКПОТ 13 е 0,10 лв. Максималният залог е 0,50 лв. За да изпълните условието за минимум 1,00 лв. залог на талон трябва да изберете залог на колонка 0,50 лв. и да изиграете поне един двоен или да маркирате по-малък залог и да играете двойни и тройни предвиждания, така че да се формират минимум 10 колонки.

  • Каква е максималната печалба, която мога да получа?

   Максималната печалба от един талон е 1 000 000 лева.

  • Как да изчисля печалбата си?

   За всеки отбор или състезател, включен в програмите, има предварително зададени коефициенти. Те са различни за възможните изходи от срещите (състезанията). В случай на познаване на всички предвиждания в колонката печалбата се формира, като се умножат съответните коефициенти и полученото произведение се умножи по залога на колонка. Печалбата за квитанцията е сбор от печалбите на всички познати колонки в нея.

  • Кога и къде мога да си получа печалбата?

   Печалбите в размер до 3800 лв. вкл. се изплащат във всеки букмейкърски пункт и в централния офис на Еврофутбол ООД след получаването на резултатите от всички състезания, включени във Вашето предвиждане.
    

   Печалби в размер над 3800 лв. се изплащат от първия следващ работен ден след получаването на резултатите от всички състезания, включени във Вашето предвиждане, след издаване на искане за изплащане на голяма печалба. Искането за изплащане на голяма печалба се издава във всеки букмейкърски пункт и в централния офис на Еврофутбол ООД.
    

   Печалби в размер над 3800 лв. и под 25 000 лв. се изплащат в банка, определена от Еврофутбол ООД срещу представяне на искане за изплащане на голяма печалба.
    

   Печалби в размер 25 000 лв. и повече се изплащат в централния офис на Еврофутбол ООД срещу представяне на печелившата квитанция за залог или искане за изплащане на голяма печалба.
    

   Ако желаете да Ви бъде издаден счетоводен документ, трябва да получите печалбата си лично в Централния офис на Еврофутбол ООД. Адресът на Централния офис на Еврофутбол ООД е: гр. София, бул. "Джеймс Баучер" № 12

  • Как да проверя дали печеля?

   В Резултати срещу всеки вид залог са изписани печелившите знаци.

  ©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки